The World 2002

The World 2002 系统信息:

此页面两分钟刷新一次
E-mail responses:
ChinaUO@Vip.QQ.Com

服务器版本:
Sphere Version 0.51a [WIN32],by UO 1.2
ADMIN
信箱:
ChinaUO@Vip.QQ.Com
最后一次更新时间: 2020/2/19 06:23:39

系统信息

NPC数量

15890

物品数量

1562790

工会数量

4

玩家数量

33

使用内存

216465

帐号数量

2979 

  玩家信息

姓名

声望

善恶

杀人数

强壮

敏捷

智慧

 所在工会

money1000010000016015941  
henny [精灵射手]1000010000015916041  
ok10000177016016040  
HOHO.7437684616016040  
xixix1000010160160160  
ppx1000010160160160  
NB1000073850160160160  
NC100002460160160160  
two money1000072560160160160  
one money1000073610160160160  
sky65802116014952159  
Runaway [逃之夭夭]1000010000015516045  
Ardu10000100000160100100New Alliance 
No.I.10000100001616040160  
Ardy10000631016016040New Alliance 
Ardi10000467116016040New Alliance 
BOOS1000010000216016040  
Kalte1000010000316016040  
Grim1000010000216016040  
YAN1000010000215916041Elf Castle 
xuxu1000010000116016040  
Snails100009920016016040  
TaoBaiBai01010095100  
Tod0107995100  
Sam01010095100  
JH cao989910000016016040  
JH Jing13012080160  
JH Hua01010095100  
JH Nong01010095100  
JH Ning0101009585  
aqq0101009570  
aqp0101009571  

 

服务器
 

The World 2002

 

技术支持 -- 非常网络俱乐部

Copyright@ 1999 - 2019 The World 2002  All rights reserved.