The World 2002

The World 2002 系统信息:

此页面两分钟刷新一次
E-mail responses:
ChinaUO@Vip.QQ.Com

服务器版本:
Sphere Version 0.51a [WIN32],by The World 2002 Build 1.1
ADMIN
信箱:
ChinaUO@Vip.QQ.Com
最后一次更新时间: 2020/7/14 18:20:44

系统信息

NPC数量

18680

物品数量

859507

工会数量

4

玩家数量

32

使用内存

120213

帐号数量

3100 

  玩家信息

姓名

声望

善恶

杀人数

强壮

敏捷

智慧

 所在工会

baidu.com1000010000016016040  
xyz1000010000016016040  
AAA.fun1000010000015816042  
Taobao.Com900010000316016040  
China.Uo1000010000116016040  
I.1000010000216016041  
Bei33389015216048  
JH cao1000010000016016040New Alliance 
Ge Ge1000010000116016040  
Ga Ga1000010000016016041  
WX.com10000429115616045  
YXone2175834015916041  
HYaoShi9000-1000016040160  
Ai . Gao Ge [秀外慧中]100007176016040160  
CNC1000010000116016040  
Albaba.cn1000010000316016040  
chris855110000216016040New Alliance 
maomao1000010000116016040New Alliance 
Lily1000010000516016040  
Damons12744060016015941Elf Castle 
JH Jing10000100000160100100  
JH Nong01010095100  
JH Ning0101009585  
aqq0101009570  
QDj74258745216016040  
BingXueEr [时尚达人]92627340015916041  
Happyeveryday842610000216016040  
ZYCF921110000415916041  
GoodLS790310000416016040  
GoodZM906310000115916041  
GoodLX846110000516016025  

 

服务器
 

The World 2002

 

技术支持 -- 非常网络俱乐部

Copyright@ 1999 - 2020 The World 2002  All rights reserved.